Rinkos apžvalga

Pagrindinis » Paslaugos » Rinkos apžvalga

1. Trumpas rinkos aprašymas.

2. Makroekonominiai rodikliai ir statistika.

3. Mokesčių sistema:
– pagrindiniai mokesčiai (pajamų, pelno, PVM),
– mokesčiai susiję su darbo santykiais,
– dividendų apmokestinimo tvarka,
– mokestinės lengvatos užsienio investuotojams,
– laisvos ekonominės zonos ir galimybės vykdyti jose ūkinę veiklą.

4. Bendrovių steigimas: įmonių rūšys, steigimo tvarka, steigimo kaštai.

5. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga: komercinio, gyvenamojo bei sandėliavimo paskirties patalpų pardavimo ir nuomos įkainiai pagal miestus.

6. Transportas:
– automobilių nuoma,
– taksi,
– visuomeninis transportas,
– metro įkainiai pagal miestus,
– kuro kainos,
– krovinių pervežimų kainos vidaus rinkoje,
– tarptautinio krovinių pervežimo kainos.

7. Visų parodų, vykstančių Kazachstano Respublikoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijos Federacijoje, sąrašas.

8. Darbo rinka: vidutiniai darbo užmokesčio rodikliai pagal specialybes ir miestus, užimtumas, personalo paieškos šaltiniai.

9. Administraciniai kaštai ir kita naudinga informacija:
– telekomunikacinių,
– apsaugos,
– vertimo,
– teisinių,
– draudimo paslaugų,
– vizų,
– apgyvendinimo viešbučiuose kainos.

10. Bankai: bankų sąrašas, bankų įkainiai, operacijų terminai, taisyklės, kreditavimo politika, kreditų kainos.

11. Muitų sistema: klasifikatoriai, informacijos apie muitų sistemą šaltiniai.

12. Įstatyminė bazė: pagrindiniai ūkinę veiklą reglamentuojantys įstatymai arba nuorodos į juos, informacijos apie įstatyminę bazę šaltiniai.

13. Reklamos rinka: reklamos įkainiai, spauda, radijas, televizija, informaciniai stendai.