Verslo partnerių paieška

Pagrindinis » Paslaugos » Verslo partnerių paieška

1. Ieškomo potencialaus bendradarbiavimo partnerio profilio apibrėžimas.

2. Galimų partnerių pirminė paieška, adresų atranka pasitelkiant duomenų bazes ir katalogus multiplikatorius, rinkos ekspertus, specializuotą spaudą, šakines asociacijas bei pasitelkiant per 7 veiklos metus komandos įdirbtus kontaktus verslo aplinkoje bei valdžios institucijose.

3. Kontaktų užmezgimas telefonu pirminės adresų atrankos pagrindu su atrinktomis įmonėmis, siekiant išsiaiškinti įmonių interesus bei susidomėjimą pateiktu pasiūlymu ar užklausa.

4. Informacinės medžiagos paruošimas (atitinkama tos šalies kalba, kurioje ieškomi partneriai).

5. Bendradarbiavimo pasiūlymo paskelbimas mūsų interneto svetainės www.kazgo.lt, www.kazgo.kz; kooperacijos biržoje – rubrikoje „Verslo pasiūlymai“ (suderinus su užsakovu bei jam pageidaujant).

6. Paruoštos informacijos siuntimas su pridedamu atitinkamu mūsų įmonės lydraščiu.

7. Kontakto užmezgimas telefonu – interesų bei susidomėjimo patikrinimas.

8. Rezultatų ataskaitos paruošimas (pagrindiniai tikslinės rinkos duomenys, atrinktų įmonių profiliai).

9. Pagal poreikį galime suorganizuoti bei suderinti susitikimus su atrinktomis bei susidomėjusiomis įmonėmis Kazachstano Respublikoje bei Lietuvoje.